Tuyển dụng

Tuyển kỹ sư lập trình .NET Development

ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình .NET (.NET Development Engineer) phụ trách phát triển các ứng dụng .NET cho doanh nghiệp, đối tác, khách hàng. Yêu cầu: Có kinh nghiệm làm việc với ASP.NET ,VB.NET, HTML 5, CSS 3, Classic ASP. Có kiến thức và kinh nghiệm về Microsoft Sharepoint, hệ […]

Tuyển kỹ sư lập trình Java Development

ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình Java (Java Development Engineer) phụ trách phát triển các ứng dụng Java cho doanh nghiệp, đối tác, khách hàng. Yêu cầu: Có kiến thức về Java SE, Spring frameworks (Spring boot), web services. Hiểu cơ sở dữ liệu database DBMS MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Angular […]

Tuyển kỹ sư hệ thống System Engineer

ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư hệ thống (System Engineer) phụ trách triển khai và hỗ trợ dự án. Đối tượng: Hệ thống máy chủ, lưu trữ và ứng dụng doanh nghiệp, đối tác, khách hàng. Yêu cầu: Có hiểu biết và chứng chỉ về các hệ thống Microsoft, Unix, Linux. Có kiến […]

Tuyển kỹ sư bảo mật mạng Security Engineer

ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư bảo mật mạng (Network Security Engineer) phụ trách triển khai và hỗ trợ dự án bảo mật. Đối tượng: Hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp, đối tác, khách hàng. Yêu cầu: Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ scripting. Kiến thức về hệ thống […]

Tuyển kỹ sư mạng Network Engineer

ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư mạng (Network Engineer) phụ trách triển khai và hỗ trợ dự án hệ thống mạng doanh nghiệp, đối tác, khách hàng. Yêu cầu network engineer: Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về hệ thống mạng, bảo mật, WiFi, VoIP của các hãng: Cisco, Juniper, HPE, […]

Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat