Rack cabinet

ShareTech phân phối tủ rack mạng cabinet 19″ tại Việt Nam. Công ty SLA lắp đặt, triển khai hệ thống mạng máy tính, tủ rack phòng máy chủ server, trung tâm dữ liệu data center, văn phòng, nhà máy, tòa nhà, ….

Tủ rack mạng, camera 19″ inch kích thước: 4U, 6U, 10U, 12U, 15U, 20U, 27U, 32U, 36U, 42U. Chiều sâu: D400, D600, D800, D1000.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat