Quản lý Endpoint

Công ty TNHH SLA phân phối phần mềm quản lý endpoint, thiết bị đầu cuối tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm Seqrite Endpoint Security của Quick Heal.

Các thiết bị đầu cuối (endpoint), máy trạm gồm PC, desktop, laptop, điện thoại, kể cả máy chủ server. Các thiết bị này cần được quản lý, kiểm soát chặt chẽ nhằm tăng cường bảo mật.

Các tính năng quan trọng: Antivirus, Antispam, Firewall, Web filtering, Device control, Network control, Asset management, Data loss prevention.

Quản lý endpoint security BYOD Seqrite

Các tính năng của phần mềm Quản lý endpoint (thiết bị đầu cuối) của Seqrite – Quick Heal – Công ty TNHH SLA:

  • Asset Management, Spam Protection, Web Filtering, Device Control.
  • Appplication control, File Activity Monitor, Patch management, tuneup.
  • Data Loss Prevention DLP.
Quản lý máy trạm Seqrite Endpoint Security Enterprise Edition

Các phiên bản phần mềm Quản lý máy trạm Seqrite – Quick Heal – Công ty TNHH SLA:

  • Endpoint Security SME.
  • Endpoint Security Business (Asset Management, Spam Protection, Web Filtering, Device Control).
  • Endpoint Security Total (Appplication control, File Activity Monitor, Patch management, tuneup).
  • Endpoint Security Enterprise Suite (DLP)
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat