ShareTech Vietnam hướng dẫn kết nối SSL VPN giúp khách hàng làm việc từ xa an toàn. Doanh nghiệp đang sử dụng thiết bị ShareTech UTM firewall hoặc Next generation UTM firewall.

Quản trị viên dễ dàng thiết lập SSL VPN có sẵn và miễn phí cho mỗi nhân viên có nhu cầu. Bên dưới là hướng dẫn kết nối SSL VPN chi tiết:

1. Chuẩn bị kết nối VPN:

  • Máy tính kết nối Internet, WiFi, 3G, 4G, 5G, 6G.
  • Tài khoản username, password do bộ phận IT thiết lập và cung cấp.
  • Phần mềm ShareTech SSL VPN client.

2. Thực hiện kết nối ShareTech SSL VPN:

  • Click SSLVPN.exe (trong folder portable) để mở ứng dụng ShareTech SSL VPN.
  • Click phải icon 2 máy tính SSL VPN ở góc phải > QuickConnect > Config 0.
  • Nhập username, password đã cung cấp > OK (tick Save the Username and Password).
  • Truy cập tài nguyên, phần mềm ứng dụng, file server, … của công ty như đang ở văn phòng làm việc.

3. Kiểm tra kết nối:

  • Trạng thái kết nối SSL VPN: Icon VPN ở góc phải của máy tính.
  • Kết nối gateway, Internet bằng lệnh ping IP/domain.

Chuyên viên của ShareTech sẵn sàng tư vấn giải pháp kết nối SSL VPN, ShareTech firewall. Liên hệ ShareTech Vietnam tại đây hoặc form. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất khi nhận yêu cầu giải pháp kết nối.