Công ty TNHH SLA cung cấp dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin mạng cho tất cả doanh nghiệp, tổ chức trong cả nước có nhu cầu. Các dịch vụ an toàn thông tin bao gồm:

  • Cung cấp sản phẩm tường lửa bảo mật (firewall), chống tấn công, xâm nhập (IPS, IDS), quản lý bảo mật thiết bị đầu cuối (endpoint security)
  • Kiểm tra, đánh giá, đào tạo an toàn thông tin mạng (vulnerability scan, penetration test, IT audit, IT training)
  • Giám sát an toàn thông tin mạng chủ động (Security Monitoring Center)
  • Phòng ngừa, chống tấn công mạng (IPS, IDS)
  • Tư vấn an toàn thông tin mạng (information security consultant)
  • Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (information security emergency 24/7)
  • Khôi phục dữ liệu, thảm họa (disaster recovery)

ShareTech Vietnam có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ nhằm cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng. Đội ngũ chuyên gia bảo mật, quản lý, điều hành, kỹ thuật, hỗ trợ ứng cứu đáp ứng có chuyên môn cao về an toàn thông tin. ShareTech Vietnam phối hợp với nhiều đối tác bảo mật uy tín, nổi tiếng để phân phối sản phẩm bảo mật, chi sẻ kinh nghiệm, thông tin, đào tạo, chuyển giao công nghệ, cập nhật kiến thức an toàn thông tin cho đội ngũ an toàn thông tin. Các công cụ kỹ thuật cần thiết như rà quét lỗ hổng website, lỗ hổng hệ điều hành, lỗ hổng database, khôi phục dữ liệu; hệ thống phòng chống tấn công, từ chối dịch vụ phân tán DDoS, hệ thống giám sát an toàn thông tin SIEM, antivirus, quản lý thiết bị đầu cuối endpoint, … kỹ thuật mới, hiện đại cùng các quy định, quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

Để được tư vấn miễn phí về dịch vụ an toàn thông tin mạng, thiết bị tường lửa UTM (UTM firewall) hay tường lửa thế hệ mới NGFW (Next Generation Firewall), endpoint security, antivirus, vui lòng liên hệ Công ty TNHH SLA tại đây hoặc trực tiếp để chọn dịch vụ an toàn thông tin mạng, sản phẩm tường lửa phù hợp nhu cầu kinh doanh, chi phí đầu tư.