ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư hệ thống (System Engineer) phụ trách triển khai và hỗ trợ dự án. Đối tượng: Hệ thống máy chủ, lưu trữ và ứng dụng doanh nghiệp, đối tác, khách hàng.

Yêu cầu:

  • Có hiểu biết và chứng chỉ về các hệ thống Microsoft, Unix, Linux.
  • Có kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu DBMS Oracle, SQL Server, MySQL.
  • Có kinh nghiệm về thiết bị máy chủ server, hệ thống lưu trữ SAN, NAS, tape library.

Mô tả công việc:

  • Tư vấn triển khai các dự án về hệ thống thông tin cho doanh nghiệp, đối tác.
  • Chuyển giao, tài liệu hóa và đào tạo hướng dẫn khách hàng sử dụng và vận hành hệ thống.
  • Lập các báo cáo định kỳ, dự án, đột xuất khi có yêu cầu.

Chi tiết nộp hồ sơ, mô tả công việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây hoặc SLA.