Công ty TNHH SLA hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting trên máy tính, điện thoại. Kết nối Zoom meeting và tham gia họp trực tuyến hiểu quả.

Tài khoản Zoom meeting: Khách hàng hoàn tất đơn hàng phiên bản Zoom meeting. SLA sẽ gửi khách hàng tài khoản login zoom.us sau khi đăng ký. Tài khoản gồm email, mật khẩu đăng nhập. Thời hạn trong vòng 1 năm.

Quản trị Zoom meeting: Đăng nhập tài khoản đã cung cấp và xác nhận. Thiết lập các thông số ở Profiles, Settings. Tạo cuộc họp:

Meetings > Schedule a meeting > Nhập các thông số: Chủ đề họp, Thời gian họp, Mật khẩu tham gia phòng họp.

Tham gia cuộc họp trên trình duyện (Chrome, Firefox, Edge): Người tham gia họp nhận link, ID cuộc họp từ thư mời họp. Truy cập zoom.us.

Sign in > Nhập email, mật khẩu đã cung cấp > Sign in > Join a meeting > nhập ID meeting > Join

Tham gia cuộc họp trên PC, desktop, laptop: Người tham gia họp nhận link, ID cuộc họp từ thư mời họp. Download phần mềm Zoom tại zoom.us, cài đặt lần đầu tiên.

Join > nhập ID meeting > Join now.

Tham gia cuộc họp trên điện thoại: Cài đặt Zoom app trên điện thoại (có sẵn trên Google Play, App Store)

Zoom > open > Join > nhập ID meeting > Join now

Một số icons, tính năng trên ứng dụng Zoom: Mute, Start Video, Invite, Manage Participants, Share Screen, Chat, Record, Keyboard Shortcuts.

SLA phân phối phần mềm họp trực tuyến Zoom Meeting tại thị trường Việt Nam. Kỹ thuật sẽ hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting hiệu quả nhất có thể. Quý khách liên hệ chúng tôi tại đây hoặc form. Đội ngũ chuyên gia sẽ tư vấn bộ kit họp trực tuyến, phòng họp chuyên nghiệp.