Mail Server

Công ty TNHH SLA phân phối giải pháp ShareTech mail server tại Việt Nam. Các models thiết bị máy chủ email: ShareTech MS-6410+, MS-64-20X, MS-6430X, MS-6440X, MS-6450X.

ShareTech mail server cung cấp 2 lựa chọn cho khách hàng, gồm: Phần cứng tích hợp phần mềm mail, hoặc Phần mềm mail server. Đối tượng quan tâm: Hiệu năng máy chủ, dung lượng lưu trữ đáp ứng số lượng users. Tùy theo nhu cầu, hiện trạng, chi phí đầu tư, khách hàng lựa chọn phù hợp.

Tính năng ứng dụng email gồm dữ liệu tài khoản email, group; phân phối messages; antispam, antivirus; chính sách gửi nhận incomming, outgoing; hàng đợi, relay mail; logs; sao lưu và phục hồi; hỗ trợ nhiều domains, báo cáo thống kê.

Giải pháp email cung cấp truy cập quản trị, cài đặt, thiết lập dễ dàng qua web-based. Users có thể sử dụng truy cập web, Outlook, điện thoại. Hỗ trợ giao thức POP, IMAP, sync.

Thiết bị máy chủ ShareTech MS-6400X mail server

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Server MS-6400X – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
 • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
 • Số lượng users: 100.
 • SL phân phối email tối đa (delivery): 2.100.000.
ShareTech Mail Server MS-6410X Vietnam

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Server MS-6410X – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
 • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
 • Số lượng users: 200.
 • SL phân phối email tối đa (delivery): 4.300.000.
ShareTech Mail Server MS-6430+ Vietnam

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Server MS-6430+ – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
 • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
 • Số lượng users: 400.
 • SL phân phối email tối đa (delivery): 8.200.000.
ShareTech Mail Server MS-6440X Vietnam

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Server MS-6440X – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
 • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
 • Số lượng users: 1.000.
 • SL phân phối email tối đa (delivery): 12.400.000.
ShareTech Mail Server MS-6450+ Vietnam

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Server MS-6450+ – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
 • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
 • Số lượng users: 2.000.
 • SL phân phối email tối đa (delivery): 21.100.000.
ShareTech Mail Server MS-6420X Vietnam

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Server MS-6420X – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
 • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
 • Số lượng users: 200.
 • SL phân phối email tối đa (delivery): 5.800.000.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat