ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư bảo mật mạng (Network Security Engineer) phụ trách triển khai và hỗ trợ dự án bảo mật. Đối tượng: Hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp, đối tác, khách hàng.

Yêu cầu:

 • Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ scripting.
 • Kiến thức về hệ thống firewall, cloud, security, encryption.
 • Hiểu biết về lỗ hổng, kiểm thử ứng dụng Web, ứng dụng di động, hệ điều hành, hệ thống mạng.
 • Chứng chỉ bảo mật CEH, CISA,CISM CCNP-S, CISSP là lợi thế.
 • Thông thao các tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 2700, PCI DSS, ITIL.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm an toàn thông tin: Firewall, IPS/IDS, SIEM, DLP, Endpoint security, OWASP, VPN, WAF, ….
 • Có kinh nghiệm thực hiện đánh giá an toàn thông tin, kiểm toán an ninh thông tin.

Mô tả công việc:

 • Giới thiệu, tư vấn, triển khai tích hợp hệ thống, giải pháp bảo mật cho khách hàng.
 • Hỗ trợ kỹ thuật, xử lý, khắc phục lỗi phát sinh khi hệ thống của khách hàng gặp sự cố bảo mật.
 • Thực hiện đánh giá kiến trúc hệ thống, rà soát mã nguồn, kiểm thử bảo mật cho ứng dụng, hệ thống.
 • Phát hiện và cảnh báo các tấn công, lỗ hổng bảo mật xuất hiện.
 • Xây dựng và Quản lý Chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến ATTT theo yêu cầu.
 • Xây dựng các báo cáo ATTT về ứng dụng, mạng và hệ thống và cơ sở dữ liệu.
 • Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới đảm bảo an toàn thông tin.

Chi tiết nộp hồ sơ, mô tả công việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây hoặc SLA.