Điện thoại VoIP

ShareTech phân phối hệ thống điện thoại VoIP gồm IP phone, tổng đài IP PBX, cloud PBX tại Việt Nam. Công ty SLA cung cấp, triển khai và hỗ trợ giải pháp VoIP cho khách hàng.

Sản phẩm VoIP: Điện thoại IP, điện thoại VoIP, điện thoại VoIP WiFi, tổng đài IP PBX, tổng đài ảo cloud PBX, call center, contact center, ….

Hãng sản xuất: Cisco, Flyingvoice, Grandstream, Panasonic, Avaya, OpenVox, New Rock, Polycom, Yealink, Fanvil, 3CX, Asterisk FreePBX, ….

Đầu điện thoại RJ11 connector 6P2C modular plug
 • RJ11 connector, modular jack telephone
Điện thoại bàn IP phone Flyingvoice

Thông số và tính năng điện thoại bàn Flyingvoice VoIP IP phone:

 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối LAN 100/1000Mbps (tùy chọn PoE, WiFi).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP10(P), FIP11C(P), FIP13G, FIP14G, FIP15G.
Điện thoại bàn không dây Flyingvoice

Điện thoại bàn không dây Flyingvoice wireless IP phone:

 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz (tùy chọn PoE, LAN 100/1000Mbps).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP10(P), FIP11C(P), FIP13G, FIP14G, FIP15G, FIP16Plus.
Điện thoại bàn VoIP Flyingvoice

Thông số và tính năng điện thoại bàn Flyingvoice VoIP IP phone:

 • Hỗ trợ 2-10 tài khoản SIP.
 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz (tùy chọn PoE, LAN FE/GE).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Điện thoại bàn VoIP WiFi Flyingvoice

Thông số và tính năng điện thoại Flyingvoice VoIP WiFi:

 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz (tùy chọn PoE, LAN 100/1000Mbps).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP10, FIP11C, FIP12WP, FIP13G, FIP14G, FIP15G.
Điện thoại bàn WiFi Flyingvoice

Thông số và tính năng điện thoại bàn WiFi của Flyingvoice:

 • Hỗ trợ 2-10 tài khoản SIP.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz (tùy chọn PoE, FE/GE).
 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, cloud PBX.
 • Models: FIP10(P), FIP11C(P), FIP13G, FIP14G, FIP15G, FIP16Plus.
Điện thoại cầm tay không dây Flyingvoice

Thông số và tính năng điện thoại bàn cầm tay không dây Flyingvoice VoIP:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Pin 4000mA, 150 giờ chờ, 12 giờ đàm thoại.
 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz hoặc 5GHz.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP16, FIP16Plus.
Điện thoại Flyingvoice hiệu năng cao

Thông số và tính năng điện thoại Flyingvoice VoIP IP phone:

 • Kết nối WiFi 2.4GHz (tùy chọn PoE, FE/GE).
 • Hỗ trợ 2-10 tài khoản SIP.
 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP10(P), FIP11C(P), FIP12WP, FIP13G, FIP14G, FIP15G, FIP16Plus.
Điện thoại VoIP FIP10 Flyingvoice IP phone

Điện thoại VoIP WiFi Flyingvoice FIP10 IP phone:

 • 2 SIP accounts
 • 2 LAN 100Mbps, Wi-Fi 2.4GHz
 • HD voice, G.722, Opus codecs
 • 128×64 pixel display
 • EHS headset
 • 2 DSS keys.
Điện thoại VoIP FIP10P Flyingvoice IP phone PoE

Điện thoại VoIP PoE Flyingvoice FIP10P WiFi phone:

 • 2 SIP accounts
 • 2 LAN 100Mbps, PoE, Wi-Fi 2.4GHz
 • HD voice, G.722, Opus codecs
 • 128×64 pixel display
 • EHS headset
 • 2 DSS keys.
Điện thoại VoIP FIP11C Flyingvoice IP phone

Điện thoại VoIP WiFi Flyingvoice FIP11C IP phone:

 • 3 SIP accounts
 • 2 LAN 100Mbps, Wi-Fi 2.4GHz
 • HD voice, G.722, Opus codecs
 • 2.4″ 320×240 pixel color display
 • EHS headset
 • 6 DSS keys.
Điện thoại VoIP FIP11CP Flyingvoice IP phone PoE

Điện thoại VoIP WiFi Flyingvoice FIP11CP PoE phone:

 • 3 SIP accounts
 • 2 LAN 100Mbps, PoE, Wi-Fi 2.4GHz
 • HD voice, G.722, Opus codecs
 • 2.4″ 320×240 pixel color display
 • EHS headset
 • 6 DSS keys.
Điện thoại VoIP FIP12WP Flyingvoice IP phone

Điện thoại VoIP WiFi Flyingvoice FIP12WP IP phone:

 • 2 SIP accounts
 • 2 x 10/100M, PoE, Wi-Fi 2.4GHz
 • HD voice, G.722, Opus codecs
 • 4 DSS keys.
Điện thoại VoIP FIP13G Flyingvoice IP phone

Điện thoại VoIP WiFi Flyingvoice FIP13G IP phone:

 • 4 SIP accounts
 • 2 LAN/PoE 1Gbps, Wi-Fi 2.4GHz
 • HD voice, G.722, Opus codecs
 • 2.8″ 320×240 pixel color display
 • EHS headset
 • 9 DSS keys.
Điện thoại VoIP FIP14G Flyingvoice IP phone

Điện thoại VoIP WiFi Flyingvoice FIP14G IP phone:

 • 8 SIP accounts
 • 2 LAN/PoE 1Gbps, Wi-Fi 2.4GHz
 • HD voice, G.722, Opus codecs
 • 3.5″ 480×320 pixel color display
 • EHS headset
 • 21 DSS keys.
Điện thoại VoIP FIP15G Flyingvoice IP phone

Điện thoại VoIP WiFi Flyingvoice FIP15G IP phone:

 • 10 SIP accounts
 • 2 LAN/PoE 1Gbps, Wi-Fi 2.4GHz
 • HD voice, G.722, Opus codecs
 • 4.3″ 480×272 pixel color display
 • EHS headset
 • 64 DSS keys.
Điện thoại VoIP FIP16 Flyingvoice IP phone

Điện thoại VoIP WiFi Flyingvoice FIP16:

 • 2 SIP accounts
 • Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz
 • IEEE802.11k/r, fast roaming cross APs
 • HD voice, G.722, Opus codecs
 • 1.8″ 128×160 TN color display
 • 4000mA battery, 12 hours standby, 10 hours talk.
Điện thoại VoIP FIP16Plus IP phone

Điện thoại VoIP WiFi Flyingvoice FIP16:

 • 2 SIP accounts
 • Wi-Fi dual-band 2.4GHz và 5GHz
 • IEEE802.11k/r, fast roaming cross APs
 • HD voice, G.722, Opus codecs
 • 1.8″ 128×160 TN color display
 • Back belt clip, IP52 Rated, Waterproof, Dustproof
 • 4000mA battery, 150 hours standby, 12 hours talk.
Điện thoại VoIP Flyingvoice PoE

Thông số và tính năng điện thoại Flyingvoice VoIP:

 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz (tùy chọn PoE, LAN 100/1000Mbps).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP10(P), FIP11C(P), FIP13G, FIP14G, FIP15G, FIP16Plus.
Điện thoại VoIP WiFi Flyingvoice

Thông số và tính năng điện thoại bàn Flyingvoice VoIP WiFi:

 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz (tùy chọn PoE, LAN 100/1000Mbps).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP10(P), FIP11C(P), FIP12WP, FIP13G, FIP14G, FIP15G.
Tổng đài ảo cloud PBX VoIP

Tính năng nổi bật của tổng đài cloud PBX:

 • Lời chào, nhạc chờ, trả lời tự động IVR.
 • Ghi âm, lịch sử, nghe lại, bảng cước.
 • Định tuyến cuộc gọi vào, ra ngoài, quốc tế.
 • Hiển thị số gọi đến (caller ID display).
 • Chuyển, cướp cuộc gọi đến.
Tổng đài điện thoại VoIP IP PBX

Thông số của tổng đài VoIP IP PBX:

 • Hãng sản xuất: Cisco, Flyingvoice, Grandstream, Panasonic, Avaya, OpenVox, New Rock, Polycom, Yeastar, 3CX, Asterisk FreePBX, ….
 • Số máy nhánh hỗ trợ: 20 – 800 extensions.
 • Cổng kết nối: WAN, LAN 1Gbps, FXO, FSX.
 • Số cuộc gọi đồng thời: 20 – 300 concurrent calls.
 • Hỗ trợ SIP, IAX2, USB, SD card.
Tổng đài IP OpenVox - Phân phối chính hãng

OpenVox UC series VoIP PBX có thông số kỹ thuật:

 • 500 – 800 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng mạng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn kết nối.
Tổng đài IP PBX OpenVox UC500 - Giải pháp VoIP

OpenVox UC500 IP PBX hỗ trợ:

 • 800 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn.
Tổng đài OpenVox IP PBX - Giải pháp VoIP

OpenVox UC series IP PBX hỗ trợ:

 • 500 – 800 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng mạng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn kết nối.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat