ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình Java (Java Development Engineer) phụ trách phát triển các ứng dụng Java cho doanh nghiệp, đối tác, khách hàng.

Yêu cầu:

  • Có kiến thức về Java SE, Spring frameworks (Spring boot), web services.
  • Hiểu cơ sở dữ liệu database DBMS MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Angular JS.
  • Am hiểu ứng dụng di động, web.

Mô tả công việc:

  • Tham gia thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu database, chi tiết, tài liệu kiểm thử test.
  • Tham gia lập trình, kiểm thử các ứng dụng Web
  • Phát triển bằng các ngôn ngữ lập trình Java, .Net.
  • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo cho người quản lý.
  • Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Chi tiết nộp hồ sơ, mô tả công việc kỹ sư lập trình Java, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây hoặc SLA.