Patch panel

ShareTech phân phối thanh đấu nối patch panel 24, 48 cổng tại Việt Nam. Công ty SLA tư vấn, lắp đặt, triển khai hệ thống cáp mạng Cat5e, Cat6.

Loại patch panel cho hệ thống mạng máy tính, camera CCTV, điện thoại: 24 cổng, 48 ports Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7.

Hãng sản xuất: Commscope AMP, TE, Belden, TRENDnet, ….

Thanh đấu nối patch panel 24 cổng Cat5e
 • Số cổng: 24 ports
 • Chuẩn: Cat5e
 • Phụ kiện: Hạt mạng, giá đỡ, ốc.
Thanh đấu nối patch panel 24 cổng Cat6
 • Số cổng: 24 ports
 • Chuẩn: Cat6
 • Phụ kiện: Hạt mạng, giá đỡ, ốc.
Thanh đấu nối patch panel 48 cổng Cat5e
 • Số cổng: 48 ports
 • Chuẩn: Cat5e
 • Phụ kiện: Hạt mạng, giá đỡ, ốc.
Thanh đấu nối patch panel 48 cổng Cat6
 • Số cổng: 48 ports
 • Chuẩn: Cat6
 • Phụ kiện: Hạt mạng, giá đỡ, ốc.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat