Mail Archive

Công ty TNHH SLA phân phối giải pháp ShareTech mail archive tại Việt Nam. Các models máy chủ archive email: ShareTech MA-100, MA-300, MA-500, MA-600.

ShareTech cung cấp giải pháp phần cứng tích hợp phần mềm arvhice mail giúp hoạt động đồng nhất. Đối tượng quan tâm: Hiệu năng máy chủ, dung lượng lưu trữ đáp ứng số lượng users, lưu lượng phân phối emails. Tùy theo nhu cầu, hiện trạng, chi phí đầu tư, khách hàng lựa chọn phù hợp.

Tính năng ứng dụng email gồm dữ liệu tài khoản email, group; phân phối messages; antispam, antivirus; mail gateway; mail security; logs; sao lưu và phục hồi; hỗ trợ nhiều domains; báo cáo thống kê.

Giải pháp email cung cấp truy cập quản trị, cài đặt, thiết lập dễ dàng qua web-based.

ShareTech Mail Archive MA-100 Mail Gateway

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Archive MA-100 – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
 • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
 • Số lượng users: 200.
ShareTech mail archive MA-200

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Archive MA-200:

 • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
 • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
 • Số lượng users: 200 (không giới hạn).
ShareTech Mail Archive MA-300 Mail Gateway

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Archive MA-300 – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
 • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
 • Số lượng users: 500.
ShareTech Mail Archive MA-600

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Archive MA-600:

 • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
 • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
 • Số lượng users: 2.000.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat