ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình .NET (.NET Development Engineer) phụ trách phát triển các ứng dụng .NET cho doanh nghiệp, đối tác, khách hàng.

Yêu cầu:

  • Có kinh nghiệm làm việc với ASP.NET ,VB.NET, HTML 5, CSS 3, Classic ASP.
  • Có kiến thức và kinh nghiệm về Microsoft Sharepoint, hệ thống quản trị nội dung CMS là một lợi thế.

Mô tả công việc:

  • Thu thập yêu cầu chi tiết từ các bộ phận, khách hàng và chuẩn bị tài liệu đặc tả yêu cầu.
  • Phát triển ứng dụng theo tài liệu đặc tả yêu cầu.
  • Chuẩn bị tài liệu dùng cho việc phát triển ứng dụng
  • Chuẩn bị tài liệu đào tạo người dùng về cách sử dụng và đào tạo nội bộ hỗ trợ về cách vận hành ứng dụng.
  • Làm việc nhóm, chuyển đổi dữ liệu cần thiết cho ứng dụng và vận hành triển khai ứng dụng.
  • Hỗ trợ kiểm tra và xử lý lỗi hệ thống, ứng dụng phát sinh nếu có.
  • Phát triển tính năng mới khi có yêu cầu thay đổi.
  • Đảm bảo ứng dụng, yêu cầu thay đổi được kiểm thử và triển khai hợp lệ.

Chi tiết nộp hồ sơ, mô tả công việc kỹ sư lập trình .NET, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây hoặc SLA.