ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư bảo mật mạng (Network Security Engineer) phụ trách triển khai và hỗ trợ dự án hệ thống bảo mật mạng doanh nghiệp, đối tác, khách hàng.

Chi tiết nộp hồ sơ, mô tả công việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây hoặc SLA.