phân phối tổng đài openvox

Tổng đài điện thoại VoIP IP PBX

Thông số của tổng đài VoIP IP PBX:

 • Hãng sản xuất: Cisco, Flyingvoice, Grandstream, Panasonic, Avaya, OpenVox, New Rock, Polycom, Yeastar, 3CX, Asterisk FreePBX, ….
 • Số máy nhánh hỗ trợ: 20 – 800 extensions.
 • Cổng kết nối: WAN, LAN 1Gbps, FXO, FSX.
 • Số cuộc gọi đồng thời: 20 – 300 concurrent calls.
 • Hỗ trợ SIP, IAX2, USB, SD card.
Tổng đài IP OpenVox - Phân phối chính hãng

OpenVox UC series VoIP PBX có thông số kỹ thuật:

 • 500 – 800 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng mạng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn kết nối.
Tổng đài IP PBX OpenVox UC500 - Giải pháp VoIP

OpenVox UC500 IP PBX hỗ trợ:

 • 800 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn.
Tổng đài OpenVox IP PBX - Giải pháp VoIP

OpenVox UC series IP PBX hỗ trợ:

 • 500 – 800 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng mạng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn kết nối.
Tổng đài OpenVox UC300 IP PBX

OpenVox UC300 có thông số:

 • 500 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 2-5 cổng FXO, FXS tùy chọn.
Tổng đài VoIP OpenVox - Nhà phân phối VoIP

OpenVox UC300, UC500 IP PBX hỗ trợ:

 • 500 – 800 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng mạng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn kết nối.
Tổng đài VoIP OpenVox UC300 - Hàng chính hãng

OpenVox UC300 IP PBX hỗ trợ:

 • 500 máy nhánh (extension).
 • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
 • Cổng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
 • 2-5 cổng FXO, FXS tùy chọn.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat