zoom meeting

Google miễn phí công cụ họp trực tuyến Google Meet

Google tuyên bố sẽ cung cấp miễn phí công cụ họp trực tuyến Google Meet cho tất cả mọi người. Miếng bánh công cụ hội nghị trực tuyến ngày càng có nhiều công ty tham gia. Mới đây, Facebook ra Messenger Rooms với khả năng cho phép số lượng lớn người tham gia hội nghị […]

Hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting

Công ty TNHH SLA hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting trên máy tính, điện thoại. Kết nối Zoom meeting và tham gia họp trực tuyến hiểu quả. Tài khoản Zoom meeting: Khách hàng hoàn tất đơn hàng phiên bản Zoom meeting. SLA sẽ gửi khách hàng tài khoản login zoom.us sau khi đăng ký. Tài khoản […]

Sản phẩm mới

Phần mềm mới

Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat