lam viec tai nha

Hướng dẫn kết nối SSL VPN làm việc từ xa

ShareTech Vietnam hướng dẫn kết nối SSL VPN giúp khách hàng làm việc từ xa an toàn. Doanh nghiệp đang sử dụng thiết bị ShareTech UTM firewall hoặc Next generation UTM firewall. Quản trị viên dễ dàng thiết lập SSL VPN có sẵn và miễn phí cho mỗi nhân viên có nhu cầu. Bên dưới […]

Giải pháp làm việc từ xa an toàn

ShareTech Vietnam đề xuất các giải pháp làm việc từ xa, tại nhà an toàn. Các khuyến cáo an toàn này giúp khách hàng làm việc hiệu quả, tránh rủi ro bảo mật. Bạn đang đề xuất giải pháp làm việc từ xa, làm việc tại nhà với quản lý của bạn ? Rủi ro […]

Sản phẩm mới

Phần mềm mới

Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat