tuong lua sharetech higuard

Firewall chi nhánh ShareTech HiGuard V

Các tính năng cơ bản của tường lửa cho chi nhánh ShareTech HiGuard:

 • Kết nối Internet (WAN, PPPoE).
 • DHCP server, Routing, NAT.
 • Bảo vệ hệ thống mạng (Firewall, IPS, Antivirus).
 • Quản lý ứng dụng (Applications control).
 • Kiểm soát truy cập website (Web filtering).
 • Kết nối VPN an toàn (IPSec Tunnel, PPTP, L2TP, SSL VPN).
 • Quản lý và kiểm soát băng thông (bandwidth), QoS.
 • Chứng thực (Authentication LDAP, MS AD, Local users).
Tường lửa ShareTech HiGuard X firewall

Thông số kỹ thuật của tường lửa ShareTech HiGuard X UTM firewall:

 • Kích thước: Desktop
 • Số lượng users đáp ứng: 50 – 100
 • UTM Throughput: 1.8 Gbps
 • Số lượng session tối đa: 200,000.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat