tổng đài openvox ip pbx

Tổng đài OpenVox IP PBX - Giải pháp VoIP

OpenVox UC series IP PBX hỗ trợ:

  • 500 – 800 máy nhánh (extension).
  • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
  • Cổng mạng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
  • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn kết nối.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat