tổng đài ip openvox uc500

Tổng đài IP OpenVox - Phân phối chính hãng

OpenVox UC series VoIP PBX có thông số kỹ thuật:

  • 500 – 800 máy nhánh (extension).
  • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
  • Cổng mạng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
  • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn kết nối.
Tổng đài IP PBX OpenVox UC500 - Giải pháp VoIP

OpenVox UC500 IP PBX hỗ trợ:

  • 800 máy nhánh (extension).
  • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
  • Cổng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
  • 4-8 cổng FXO, FXS tùy chọn.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat