tổng đài cloud

Tổng đài ảo cloud PBX VoIP

Tính năng nổi bật của tổng đài cloud PBX:

  • Lời chào, nhạc chờ, trả lời tự động IVR.
  • Ghi âm, lịch sử, nghe lại, bảng cước.
  • Định tuyến cuộc gọi vào, ra ngoài, quốc tế.
  • Hiển thị số gọi đến (caller ID display).
  • Chuyển, cướp cuộc gọi đến.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat