thanh đấu nối patch panel

Thanh đấu nối patch panel 24 cổng Cat5e
 • Số cổng: 24 ports
 • Chuẩn: Cat5e
 • Phụ kiện: Hạt mạng, giá đỡ, ốc.
Thanh đấu nối patch panel 24 cổng Cat6
 • Số cổng: 24 ports
 • Chuẩn: Cat6
 • Phụ kiện: Hạt mạng, giá đỡ, ốc.
Thanh đấu nối patch panel 48 cổng Cat5e
 • Số cổng: 48 ports
 • Chuẩn: Cat5e
 • Phụ kiện: Hạt mạng, giá đỡ, ốc.
Thanh đấu nối patch panel 48 cổng Cat6
 • Số cổng: 48 ports
 • Chuẩn: Cat6
 • Phụ kiện: Hạt mạng, giá đỡ, ốc.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat