thanh đấu nối cat6

Thanh đấu nối patch panel 24 cổng Cat6
  • Số cổng: 24 ports
  • Chuẩn: Cat6
  • Phụ kiện: Hạt mạng, giá đỡ, ốc.
Thanh đấu nối patch panel 48 cổng Cat6
  • Số cổng: 48 ports
  • Chuẩn: Cat6
  • Phụ kiện: Hạt mạng, giá đỡ, ốc.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat