thanh đấu nối 48 cổng cat5e

Thanh đấu nối patch panel 48 cổng Cat5e
  • Số cổng: 48 ports
  • Chuẩn: Cat5e
  • Phụ kiện: Hạt mạng, giá đỡ, ốc.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat