sharetech higuard w

Tường lửa ShareTech HiGuard X firewall

Thông số kỹ thuật của tường lửa ShareTech HiGuard X UTM firewall:

  • Kích thước: Desktop
  • Số lượng users đáp ứng: 50 – 100
  • UTM Throughput: 1.8 Gbps
  • Số lượng session tối đa: 200,000.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat