quan ly kho hang

Quản lý bán hàng POS Sales management

Các tính năng nổi bật của ứng dụng quản lý bán hàng do Công ty TNHH SLA phát triển:

 • Quản lý hàng hóa.
 • Quản lý kho hàng.
 • Bán hàng Online.
 • Bán hàng đa kênh.
 • Quản lý giao hàng.
 • Quản lý tiền mặt.
 • Báo cáo kinh doanh.
 • Chăm sóc khách hàng.
 • Hỗ trợ mobile.
 • Quản lý nhân viên.
 • Tích hợp phần cứng.
 • Tính năng khác.
Quản lý tài sản Asset management

SLA phát triển phần mềm quản lý tài sản theo yêu cầu:

 • Quản lý kho hàng.
 • Quản lý tồn kho, nhập kho.
 • Quản lý tài sản cố định.
 • Quản lý tài sản khấu hao, thanh lý.
 • Quản lý cấp phát tài sản.
 • Quản lý giao hàng.
 • Quản lý bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat