quan ly hop dong

Phần mềm Quản lý khách hàng CRM

ShareTech Vietnam phát triển phần mềm CRM:

 • Quản lý khách hàng chi tiết.
 • Chăm sóc khách hàng.
 • Quản lý hợp đồng, công nợ.
 • Quản lý đơn hàng.
 • Quản lý lịch sử mua hàng.
 • Quản lý cơ hội và chiến dịch marketing.
Phần mềm Quản lý nhân sự HRM

ShareTech Vietnam phát triển phần mềm quản lý nhân sự HRM theo yêu cầu:

 • Quản lý hồ sơ nhân viên.
 • Quản lý hợp đồng, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, từ nhiệm, …
 • Quản lý chấm công, ca làm việc.
 • Quản lý lương, thưởng, trợ cấp.
 • Quản lý, tích hợp bảo hiểm y tế, xã hội.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat