phan mem quan ly tai san

Quản lý tài sản Asset management

SLA phát triển phần mềm quản lý tài sản theo yêu cầu:

  • Quản lý kho hàng.
  • Quản lý tồn kho, nhập kho.
  • Quản lý tài sản cố định.
  • Quản lý tài sản khấu hao, thanh lý.
  • Quản lý cấp phát tài sản.
  • Quản lý giao hàng.
  • Quản lý bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat