phan mem hop truc tuyen

Phần mềm Họp trực tuyến Zoom Meeting

Phần mềm họp trực tuyến Zoom meeting:

 • Hình ảnh, âm thanh chất lượng cao full HD.
 • Mời họp thông qua link, email, mã ID
 • Tính năng chat nhóm, thành viên
 • Tích hợp lịch cá nhân calendar
 • Chia sẻ màn hình, bảng vẽ, file trình chiếu
 • Ghi hình trong quá trình họp online
Phần mềm họp trực tuyến GoToMeeting online meeting

Công cụ hội nghị và hội thảo trực tuyến GoToMeeting:

 • Hỗ trợ lên lịch họp nhanh, chuyên nghiệp.
 • Hình ảnh hội nghị có độ nét cao và âm thanh trung thực.
 • Host thực hiện trình chiếu các nội dung, vẽ và đánh dấu trên màn hình.
 • Chia sẻ hoặc chuyển quyền kiểm soát quản trị cuộc họp.
 • Lưu trữ và ghi lại các cuộc họp trực tuyến trên web bằng file mp4.
 • Plugin quản lý cuộc họp trên Outlook, Google Calendar, Microsoft 365.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat