phần mềm antivirus bitdefender

Phần mềm antivirus Bitdefender Internet Security cho PC

Tính năng của phần mềm antivirus Bitdefender:

  • Phát hiện và phòng chống các mối nguy từ Internet.
  • Tường lửa bảo mật giúp ngăn chặn xâm nhập và lọc lưu lượng mạng.
  • Giúp phụ huynh kiểm soát truy cập của máy tính.
  • Bảo vệ webcam, micro.
Phần mềm Bitdefender Total Security

Tính năng của phần mềm antivirus Bitdefender Total Security:

  • Bảo vệ toàn diện máy tính, thiết bị (Windows, MacOS, Android, iOS) của bạn.
  • Phát hiện và phòng chống các mối nguy từ Internet.
  • Tường lửa bảo mật giúp ngăn chặn xâm nhập và lọc lưu lượng mạng.
  • Giúp phụ huynh kiểm soát truy cập của máy tính.
  • Bảo vệ webcam, micro.
  • Chống trộm và tối ưu hóa thiết bị.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat