phan mem antivirus

Phần mềm antivirus Bitdefender Internet Security cho PC

Tính năng của phần mềm antivirus Bitdefender:

 • Phát hiện và phòng chống các mối nguy từ Internet.
 • Tường lửa bảo mật giúp ngăn chặn xâm nhập và lọc lưu lượng mạng.
 • Giúp phụ huynh kiểm soát truy cập của máy tính.
 • Bảo vệ webcam, micro.
Phần mềm Bitdefender Total Security

Tính năng của phần mềm antivirus Bitdefender Total Security:

 • Bảo vệ toàn diện máy tính, thiết bị (Windows, MacOS, Android, iOS) của bạn.
 • Phát hiện và phòng chống các mối nguy từ Internet.
 • Tường lửa bảo mật giúp ngăn chặn xâm nhập và lọc lưu lượng mạng.
 • Giúp phụ huynh kiểm soát truy cập của máy tính.
 • Bảo vệ webcam, micro.
 • Chống trộm và tối ưu hóa thiết bị.
Phần mềm Antivirus cho Điện thoại mobile

Các phiên bản phần mềm antivirus cho điện thoại Android, iOS của Quick Heal – Công ty TNHH SLA:

 • Quick Heal Total Security for Mac,
 • Quick Heal Tablet Security for Android,
 • Quick Heal Total Security for Android.
Phần mềm Antivirus Quick Heal India

Các phiên bản phần mềm antivirus Quick Heal – Công ty TNHH SLA:

 • Quick Heal Antivirus Pro,
 • Quick Heal Total Security,
 • Quick Heal Internet Security,
 • Quick Heal Total Security for Mac,
 • Quick Heal Tablet Security for Android,
 • Quick Heal Total Security for Android,
 • Quick Heal Antivirus for Server.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat