openvox uc300 ip pbx

Tổng đài OpenVox UC300 IP PBX

OpenVox UC300 có thông số:

  • 500 máy nhánh (extension).
  • 300 cuộc gọi đồng thời (concurrent call).
  • Cổng LAN, WAN RJ45 100Mbps.
  • 2-5 cổng FXO, FXS tùy chọn.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat