nu-860t

Tường lửa ShareTech NU-860T Next Generation Firewall

ShareTech Next Generation Firewall NU-860T – Phân phối firewall:

  • Ports: 6 x Gigabit Ethernet + 2 x 10G SFP+
  • Số lượng users: 300
  • Throughput: 15 Gbps
  • Phiên kết nối (session): 3,000,000.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat