ngfw

Tường lửa ShareTech NU-870H Next Generation Firewall

Thông số kỹ thuật của tường lửa ShareTech NU-870H Next Generation UTM firewall:

  • Kích thước thiết bị: 1U rackmount.
  • Số lượng users: 400.
  • Thông lượng (throughput): 8 Gbps.
  • SL phiên giao dịch tối đa (session): 4.000.000.
Tường lửa ShareTech NU-880H Next Generation Firewall

Thông số kỹ thuật của tường lửa Next-Gen ShareTech NU-880H:

  • Kích thước thiết bị: 2U rackmount.
  • Số lượng users: 2.000.
  • Thông lượng (throughput): 16,5 Gbps.
  • Số lượng phiên giao dịch tối đa (sessions): 6.000.000.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat