j5create jud380

bộ mở rộng hiển thị màn hình JUD380

Các thông số kỹ thuật của bộ mở rộng hiển thị màn hình j5create mini dock JUD380 – Công ty TNHH SLA:

  • Cổng USB 3.0: 2 x connector.
  • Cổng Ethernet: RJ45 1000Mbps Half/Full Duplex.
  • Cổng video: VGA-DB 15, HDMI.
  • Phân giải màn hình: Wide Screen và Standard Display.
  • Xuất màn hình kép HDMI/VGA 1080p, 2048×1152, 60Hz.
  • Kết nối bàn phím, chuột, màn hình, USB, Ethernet.
  • Tương thích Mac và Windows.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat