human resource management

Phần mềm Quản lý nhân sự HRM

ShareTech Vietnam phát triển phần mềm quản lý nhân sự HRM theo yêu cầu:

  • Quản lý hồ sơ nhân viên.
  • Quản lý hợp đồng, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, từ nhiệm, …
  • Quản lý chấm công, ca làm việc.
  • Quản lý lương, thưởng, trợ cấp.
  • Quản lý, tích hợp bảo hiểm y tế, xã hội.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat