gotomeeting

Phần mềm họp trực tuyến GoToMeeting online meeting

Công cụ hội nghị và hội thảo trực tuyến GoToMeeting:

  • Hỗ trợ lên lịch họp nhanh, chuyên nghiệp.
  • Hình ảnh hội nghị có độ nét cao và âm thanh trung thực.
  • Host thực hiện trình chiếu các nội dung, vẽ và đánh dấu trên màn hình.
  • Chia sẻ hoặc chuyển quyền kiểm soát quản trị cuộc họp.
  • Lưu trữ và ghi lại các cuộc họp trực tuyến trên web bằng file mp4.
  • Plugin quản lý cuộc họp trên Outlook, Google Calendar, Microsoft 365.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat