firewall chi nhanh

Firewall chi nhánh ShareTech HiGuard V

Các tính năng cơ bản của tường lửa cho chi nhánh ShareTech HiGuard:

  • Kết nối Internet (WAN, PPPoE).
  • DHCP server, Routing, NAT.
  • Bảo vệ hệ thống mạng (Firewall, IPS, Antivirus).
  • Quản lý ứng dụng (Applications control).
  • Kiểm soát truy cập website (Web filtering).
  • Kết nối VPN an toàn (IPSec Tunnel, PPTP, L2TP, SSL VPN).
  • Quản lý và kiểm soát băng thông (bandwidth), QoS.
  • Chứng thực (Authentication LDAP, MS AD, Local users).
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat