điện thoại voip wifi flyingvoice

Flyingvoice P20G điện thoại VoIP WiFi Gigabit PoE

Thông số kỹ thuật của Flyingvoice P20G wireless VoIP phone:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz
 • 2 cổng RJ45 1000Mbps PoE.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Danh bạ: 2,000 số.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Flyingvoice P21P điện thoại VoIP WiFi PoE màn hình màu

Thông số kỹ thuật của Flyingvoice P21P wireless VoIP phone:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Màn hình LCD màu 2.4″ 320×240 pixel.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz
 • Có 2 cổng RJ45 PoE.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Danh bạ: 2,000 số.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Flyingvoice P20 điện thoại VoIP WiFi

Thông số kỹ thuật của Flyingvoice P20 wireless VoIP phone:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz
 • Có 2 cổng RJ45 (tùy chọn PoE P20P, GE P20G).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Danh bạ: 2,000 số.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Flyingvoice P20P điện thoại VoIP WiFi PoE

Thông số kỹ thuật của Flyingvoice P20P wireless VoIP phone:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz
 • 2 cổng RJ45 PoE (tùy chọn GE P20G).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Danh bạ: 2,000 số.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Flyingvoice P21 điện thoại VoIP WiFi màn hình màu

Thông số kỹ thuật của Flyingvoice P21 wireless VoIP phone:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Màn hình LCD màu 2.4″ 320×240 pixel.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz
 • Có 2 cổng RJ45 (tùy chọn PoE P21P).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Danh bạ: 2,000 số.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat