điện thoại bàn ip phone

Flyingvoice P10G Gigabit IP phone

Thông số kỹ thuật của điện thoại Flyingvoice P10G:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Kết nối IP LAN RJ45 1Gbps.
 • Cấp nguồn PoE 1Gbps.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Điện thoại bàn IP phone Flyingvoice

Thông số và tính năng điện thoại bàn Flyingvoice VoIP IP phone:

 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối LAN 100/1000Mbps (tùy chọn PoE, WiFi).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP10(P), FIP11C(P), FIP13G, FIP14G, FIP15G.
Flyingvoice P11P PoE IP phone

Thông số kỹ thuật của Flyingvoice P11P VoIP IP phone:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Kết nối IP RJ45, PoE (tùy chọn GE P11G).
 • Màn hình màu 2.4″ 320x240px.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Danh bạ: 2,000 số.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Điện thoại bàn VoIP Flyingvoice

Thông số và tính năng điện thoại bàn Flyingvoice VoIP IP phone:

 • Hỗ trợ 2-10 tài khoản SIP.
 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz (tùy chọn PoE, LAN FE/GE).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Điện thoại bàn VoIP WiFi Flyingvoice

Thông số và tính năng điện thoại Flyingvoice VoIP WiFi:

 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz (tùy chọn PoE, LAN 100/1000Mbps).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP10, FIP11C, FIP12WP, FIP13G, FIP14G, FIP15G.
điện thoại bàn wifi flyingvoice p11w

Thông số kỹ thuật của Flyingvoice P11P VoIP IP phone:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Kết nối WiFi 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz.
 • 2 cổng RJ45 100Mbps ethernet.
 • Màn hình màu 2.4″ 320x240px.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Danh bạ: 2,000 số.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Điện thoại cầm tay không dây Flyingvoice

Thông số và tính năng điện thoại bàn cầm tay không dây Flyingvoice VoIP:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Pin 4000mA, 150 giờ chờ, 12 giờ đàm thoại.
 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz hoặc 5GHz.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP16, FIP16Plus.
Điện thoại Flyingvoice hiệu năng cao

Thông số và tính năng điện thoại Flyingvoice VoIP IP phone:

 • Kết nối WiFi 2.4GHz (tùy chọn PoE, FE/GE).
 • Hỗ trợ 2-10 tài khoản SIP.
 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP10(P), FIP11C(P), FIP12WP, FIP13G, FIP14G, FIP15G, FIP16Plus.
Flyingvoice P10 VoIP IP phone

Thông số kỹ thuật của Flyingvoice P10 VoIP IP phone:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Kết nối IP RJ45 (tùy chọn PoE P10P, GE P10G).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
điện thoại ip wifi flyingvoice p10w

Thông số kỹ thuật của điện thoại Flyingvoice P10W:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Kết nối WiFi 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz.
 • 2 RJ45 ethernet 100Mbps (dự phòng)
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Danh bạ: 2,000 số.
Điện thoại VoIP WiFi Flyingvoice

Thông số và tính năng điện thoại bàn Flyingvoice VoIP WiFi:

 • Hội nghị 3 chiều, Giữ cuộc gọi, Trả lời tự động.
 • Quay số nhanh một chạm, Chuyển tiếp cuộc gọi.
 • Cuộc gọi chờ, Chuyển cuộc gọi, DND.
 • Kết nối WiFi 2.4GHz (tùy chọn PoE, LAN 100/1000Mbps).
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
 • Models: FIP10(P), FIP11C(P), FIP12WP, FIP13G, FIP14G, FIP15G.
Điện thoại PoE Flyingvoice P10 IP phone

Thông số kỹ thuật của Flyingvoice P10P PoE phone:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Kết nối IP RJ45 ethernet (tùy chọn GE P10G).
 • Cổng PoE RJ45 ethernet 100Mbps.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
điện thoại Flyingvoice P11 VoIP phone

Thông số kỹ thuật của Flyingvoice P11 VoIP IP phone:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Kết nối IP RJ45 (tùy chọn PoE P11P, GE P11G).
 • Màn hình màu 2.4″ 320x240px.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Flyingvoice P11G Gigabit VoIP IP phone

Thông số kỹ thuật của Flyingvoice P11G VoIP IP phone:

 • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP.
 • Kết nối IP RJ45 1000Mbps, PoE.
 • Màn hình màu 2.4″ 320x240px.
 • Chất lượng âm thanh HD.
 • Danh bạ: 2,000 số.
 • Tương thích tổng đài VoIP IP PBX, Cloud PBX.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat