corona renderer authorized reseller

Phần mềm Corona Renderer for 3ds Max Autodesk

Các điểm nổi bật của Corona Renderer for 3ds Max:

  • Dễ sử dụng, dễ hiểu, thân thiện người dùng.
  • Chất lượng hình ảnh thật.
  • Xử lý hậu kỳ trực tiếp mà không cần dùng đến Photoshop.
  • Chỉ cần render một lần cho mọi khung ảnh.
  • Thư viện vật liệu Corona Render rộng lớn.
  • Tốc độ render nhanh.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat