chien dich marketing

Phần mềm Quản lý khách hàng CRM

ShareTech Vietnam phát triển phần mềm CRM:

  • Quản lý khách hàng chi tiết.
  • Chăm sóc khách hàng.
  • Quản lý hợp đồng, công nợ.
  • Quản lý đơn hàng.
  • Quản lý lịch sử mua hàng.
  • Quản lý cơ hội và chiến dịch marketing.
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat