cai dat phan mem zoom

Phần mềm Họp trực tuyến Zoom Meeting

Phần mềm họp trực tuyến Zoom meeting:

  • Hình ảnh, âm thanh chất lượng cao full HD.
  • Mời họp thông qua link, email, mã ID
  • Tính năng chat nhóm, thành viên
  • Tích hợp lịch cá nhân calendar
  • Chia sẻ màn hình, bảng vẽ, file trình chiếu
  • Ghi hình trong quá trình họp online
Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat