ShareTech Vietnam cho phép Quý khách hàng thanh toán đơn hàng khi giao hàng (Cash on Delivery). Hợp đồng cần được ký kết trước khi ShareTech Vietnam giao hàng cho Quý khách.