tuong lua the he moi

Kiểm tra lỗ hổng bảo mật Penetration Testing

Penetration Testing (pentest, security testing) là kiểm tra lỗ hổng bảo mật. Đồng thời, cũng đánh giá độ an toàn hệ thống CNTT. Thực hiện bằng cách tấn công vào hệ thống (đánh trận giả). Người thực hiện một thử nghiệm xâm nhập được gọi pentester. Thâm nhập thử nghiệm cần có sự cho phép […]

Tường lửa UTM và Next Generation Firewall

ShareTech Vietnam đưa ra so sánh tương đối về các thông số, tính năng của tường lửa UTM (UTM firewall) và tường lửa thế hệ mới NGFW (Next Generation Firewall). Chi tiết so sánh giữa tường lửa UTM và tường lửa NGFW như bên dưới: 1. Tường lửa UTM (UTM firewall): Tổng hợp của nhiều […]

Sản phẩm mới

Phần mềm mới

Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat