phan phoi firewall

Tường lửa UTM và Next Generation Firewall

ShareTech Vietnam đưa ra so sánh tương đối về các thông số, tính năng của tường lửa UTM (UTM firewall) và tường lửa thế hệ mới NGFW (Next Generation Firewall). Chi tiết so sánh giữa tường lửa UTM và tường lửa NGFW như bên dưới: 1. Tường lửa UTM (UTM firewall): Tổng hợp của nhiều […]

Sản phẩm mới

Phần mềm mới

Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat