huong dan hop truc tuyen

Hướng dẫn sử dụng GoToMeeting họp trực tuyến

ShareTech Vietnam hướng dẫn sử dụng GoToMeeting. GoToMeeting là ứng dụng họp trực tuyến, hội nghị truyền hình, đào tạo từ xa an toàn, bảo mật nhất hiện nay. Với GoToMeeting, các thao tác quản trị, thiết lập cuộc họp dễ dàng. Host và người tham gia kết nối chỉ bằng vài clicks. Tài khoản […]

Sản phẩm mới

Phần mềm mới

Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat