do quet lo hong

Kiểm tra lỗ hổng bảo mật Penetration Testing

Penetration Testing (pentest, security testing) là kiểm tra lỗ hổng bảo mật. Đồng thời, cũng đánh giá độ an toàn hệ thống CNTT. Thực hiện bằng cách tấn công vào hệ thống (đánh trận giả). Người thực hiện một thử nghiệm xâm nhập được gọi pentester. Thâm nhập thử nghiệm cần có sự cho phép […]

Sản phẩm mới

Phần mềm mới

Call now Zalo chat Facebook chat Whatsapp chat Skype chat