ShareTech Vietnam có chính sách giao hàng toàn quốc. Chúng tôi sẽ miễn phí ở TP. Hồ Chí Minh. Quý khách hỗ trợ phí giao hàng đối với các tỉnh thành khác.